Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
Тринаесет духовни добра прогласени за културно наследство
Култура / Culture

Тринаесет духовни добра прогласени за културно наследство

Ѓурѓовденските обичаи кај Македонците и кај етничките заедници во земјава, како кај Албанците, Ромите, Власите и Турците добија статус на културно наслество од особено значење

tВладата на Република Македонија донесе одлука за прогласување на тринаесет духовни културни добра за културно наследство од особено значење. Седум од нив имаат исклучително значење, категорија која има највисока национална вредност, додека останатите шест добра се со големо значење. Меѓу фолклорните добра кои добија статус на културно наследство од највисокото, исклучително значење, се: ѓурѓовденските обичаи, кои, освен кај Македонците, се празнуваат и кај етничките заедници во земјава, како кај Албанците, Ромите, Власите и Турците (Х’дерлез), и тоа на различен специфичен начин.
tПознатото „Лазарското пеење“, како и „Празнувањата на Водици во Охрид“, исто така добија статус на културно наследство од исклучително значење. „Јуначите песни“, „Обичаите за раѓање“, „Песните за принесување жртва“, „Преданијата за кралот Марко“, „Свадбените обичаи“ и „Стапувањето во брак кај Албанците“, сите со традиција во Република Македонија се прогласени за културно наследство од големо значење.Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex