Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Легислатива
Контакт Контакт
Вести
Култура / Culture

 

 

 

tВо рамки на обележување на ФТ „КОПАЧКА“ од с.Драмче, општина Делчево и организацискиот одбор на традиционалниот собор за празникот и Св.Архангел Михаил во с.Драмче, доделува благодарница на Управата за заштита на културното наследст во за субвенционирање, афирмација и популаризација на заштитеното добро - машко соборско оро Копачка и пијанечкиот изборен фолклор.

Благодарница од Општина Делчево

tНа барање на Амбасадата на САД во РМ, а во интерес на што пошироко информирање на стручните институции за заштита на културното наследство го објавуваме повикот за доставување апликации за грантови од амбасадорскиот фонд за заштита на културното наследство на Амбасадата на САД во Република Македонија.

t-Интегрален текст на повикот на англиски јазик (апликлациите треба да се достават на англиски јазик)

Прилог:

Најава (превземи)
Упатство (превземи)
Буџет (превземи)

tПовеќе од 3500 артефакти пронајдени изминатата година на македонските локалитети, се изложени на големата изложба „Археологија 2011“, која е отворена во Музејот на Македонија. На 18-те наоѓалишта, на кои се истражуваше во текот на 2011 година, археолозите открија дури 19000 археолошки пронајдоци, од кои пред широката публика се претставени само највредните.

Тринаесет духовни добра прогласени за културно наследство

tВладата на Република Македонија донесе одлука за прогласување на тринаесет духовни културни добра за културно наследство од особено значење. Седум од нив имаат исклучително значење, категорија која има највисока национална вредност, додека останатите шест добра се со големо значење. Меѓу фолклорните добра кои добија статус на културно наследство од највисокото, исклучително значење, се: ѓурѓовденските обичаи, кои, освен кај Македонците, се празнуваат и кај етничките заедници во земјава, како кај Албанците, Ромите, Власите и Турците (Х’дерлез), и тоа на различен специфичен начин.

Restoration of the Church of the Holy Mother of God - Peribleptos in Ohrid, Macedonia

Струшка носија, Горни Дримкол (20-тите години од XX век)Голем чекор во зачувувањето на духовното културно наследство

tВладата на Република Македонија, на својата седница одржана на 21 јуни 2011 година, донесе 22 одлуки со кои дијалектите (говорите) на три најраспространети јазици во Република Македонија се прогласени за културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење. Се работи за дијалекти на македонскиот, турскиот и албанскиот јазик.
повеќе
Најубавите икони и археолошки предмети изложени во Холандија

tНајвредните археолошки експонати и најубавите икони од средновековието и од XIX век, фрагменти од фрески, предмети од османлиско време, верски парчиња од Еврејската заедница и многу други културни богатстава од тлото на Република Македонија кои не можат, а да не предизвикаат восхит кај набљудувачот, молчеливо раскажувајќи за животот, смртта, верувањата и страстите на човекот кој од дамнина опстојувал на овие простори, се претставени на голема изложба во музејот „Катаријнеконвент“ во Утрехт, Холандија. повеќе
Позитивното искуство од Хрватска, да се примени во Македонија

tНа покана од Министерството за култура на Република Хрватска, на 18 и 19 март беше реализирана работна средба на експерти за нематеријално културно наследство од двете земји. На работната средба која ја отвори хрватскиот министер за култура, м-р Јасен Месиќ, претставници од Република Македонија беа Ивона Опетческа Татарчевска - етнокореолог, виш соработник за фолклорни добра во Одделението за духовно културно наследство во Управата за заштита на културното наследство и д-р Зоранчо Малинов, етнолог, директор на Институтот за фолклор „ Марко Цепенков” – Скопје.
повеќе

Аквадуктот над Серава ќе блесне во полн сјај

tПубликацијата „Стратешки план за заштита и рехабилитација на Аквадуктот во Скопје и неговата околина“ предвидува идентификација на вредностите на Аквадуктот, негово историско, археолошко и конзерваторско истражување, конзерваторско-реставраторски интервенции, правење на парк за рекреација и организирање на активности кои ќе вдахнат нов живот на ова културно добро
повеќе
теракотаИлијадници археолошки наоди на „Македонија 2010“

tНа традиционалната археолошка изложба, која е одблесок од најновите откритија во текот на 2010 година, ќе бидат изложени седум илијади експонати, меѓу кои, највредните парчиња, златните монети од Скопската тврдина и од Виничкото Кале и депото со сребрените венецијански монети од Плаошник
повеќе

Залив на коскитеМузејот на вода-возбудливо патување низ минатото

tПраисториска наколна населба над водите од Охридско езеро и Римски кастел на зарамнетото плато од ридот „Градиште“ меѓусебно комуницираат и му овозможуваат на посетителот прошетка низ времето, ѕиркање во живот на предците


Архива на вести


Апел ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl
Апел ЈАВНИ НАБАВКИ
cl
Апел ОБРАСЦИ
cl
Апел Л И Н К О В И
cl
Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Национален информативен систем за културното наследство

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

ЕКСИМ

Македонски Археолошки Весник

Periblepto dome in the narthex