Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
Општина Карпош ќе обезбеди 15 милиони денари за „Скупи“
Култура / Culture

Општина Карпош ќе обезбеди 15 милиони денари за „Скупи“

Средствата ќе се користат во следниве три години за истражување и презентацијата на објектот „Театар“ и за заштини истражувања на потегот југ-југозапад од локалитетот

Општина Карпош ќе обезбеди 15 милиони денари за археолошкиот локалитет „Скупи“. Ова беше решено на состанокот меѓу Стевчо Јакимовски, градоначалникот на општина Карпош и Паско Кузман, директорот на Управата за заштита на културно наследство, кој се одржа кон крај на месец октомври. Средствата ќе бидат наменети за решавање на проблемите со кои се соочува локалитетот „Скупи“. Еден од проблемите се однесува на урбанизираниот јужен дел од споменичката целина и можноста за изградба на идни објети. Акцент е ставен и на значењето на самиот објект, односно на идните истражувања и презентации. Финансиските средства што ќе ги издвои општина Карпош ќе се означуваат етапно, во текот на следните три години, а врз основа на изготвени програми за работа. Во таа смисла, од Управата велат дека овие средства можат да се искористат во следниве три години за истражување и презентација на објектот „Театар“, што би фатило две третини од вкупниот износ, како и за заштитни истражувања на потегот југ-југозапад од локалитетот, во износ од една третина од средствата.

skupi

К. Антевска
Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex