Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Meni kocka Home
Meni kocka For the office
Meni kocka Status
Meni kocka Structure
Meni kocka Activities
Meni kocka Regulations
Meni kocka Contact
r e g u l a t i o n s
Култура / Culture
Law on Protection of Cultural Heritage
  • In order to download the Law click HERE
  • Changes and amendments to the Law on Protection of Cultural Heritage - HERE

 


l i n k s
cl
Ministry of Culture of the Republic of Macedonia
Culture in MK

Апел I N F O R M A T O R Newsletter of the Cultural Heritage Protection Office
cl

Macedonian Archaelogical News

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

GLOBULAR FLUTE