Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Meni kocka Home
Meni kocka For the office
Meni kocka Status
Meni kocka Structure
Meni kocka Activities
Meni kocka Regulations
Meni kocka Contact
I N F O R M A T O R
Култура / Culture

Дома

Информатор бр.38-39

Informator No.38-39
Novemer - December 2008

 

 

Дома

Informator No.34-35

Informator No.34-35
September 2007

Informator No.31-33

Informator No.31-33
September 2007

Дома

Informator No.28-30

Информатор бр.28-30
Јануари Март 2008

Informator No. 27 - dec 2007

Informator No.27
December 2007

Дома

Informator No. 25-26

Informator No.25-26
October November 2007

Informator No.24

Informator No.24
September 2007

Дома

Informator No. 22-23

Informator No. 22-23
July-August 2007

Informator No. 21 - June. 2007

Informator No. 21 - June. 2007

Дома Informator No. 20 - May. 2007

Informator No. 20 - May. 2007


Informator No. 18-19 - Mar-Apr. 2007
Informator No. 18-19
Mar-Apr. 2007
Дома Informator No. 16-17 - Jan-Feb. 2007
Informator No. 16-17
Jan-Feb. 2007
Informator No. 15 - Dec. 2006

Informator No. 15 - Dec. 2006

   

 


l i n k s
cl
Ministry of Culture of the Republic of Macedonia
Culture in MK

Апел I N F O R M A T O R Newsletter of the Cultural Heritage Protection Office
cl

Macedonian Archaelogical News

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

GLOBULAR FLUTE