Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
Време - 2005 година
Култура / Culture

ЗАВРШИЈА ПОДВОДНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА КАЈ ГРАДИШТЕ, Шест илјади колци носеле предисториски град на вода
02.11.2005

ВЕВЧАНСКИОТ НАОД ЧЕКА ПОДДРШКА, Црква скриена под земја во центарот на селото
10.09.2005

ПОЧНУВААТ ИСТРАЖУВАЊА НА САМОИЛОВАТА ТВРДИНА, Ударничко лето во Охрид
18.07.2005

НАСЛОВНА СТОРИЈА НА ФРАНЦУСКИОТ МЕСЕЧНИК „АРХЕОЛОГИЈА“, Охридската златна маска како гробот на Тутанкамон
12.04.2005

Паско Кузман:, Маската е од македонски етнички супстрат
12.04.2005

 Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex