Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
И Н Ф О Р М А Т О Р И
Култура / Culture

 

Дома

Информатор бр.50-52

Информатор бр.50-52
Октомври - Декември 2009

Дома

Информатор бр.44-49

Информатор бр.44-49
Мај - Септември 2009

Информатор бр.40-43

Информатор бр.40-43
Јануари - Април 2009

Дома

Информатор бр.38-39

Информатор бр.38-39
Ноември - Декември 2008

Информатор бр.36-37

Информатор бр.36-37
Септември - Октомври 2008

Дома

Информатор бр.34-35

Информатор бр.34-35
Јули - Август 2008

Информатор бр.31-33

Информатор бр.31-33
Април Јуни 2008

Дома

Информатор бр.28-30

Информатор бр.28-30
Јануари Март 2008

Информатор бр.27

Информатор бр.27
Декември 2007

Дома

Информатор бр.25-26

Информатор бр.25-26
октомври Ноември 2007

Информатор бр.24

Информатор бр.24
Септември 2007

Дома

Информатор бр.22-23

Информатор бр.22-23
Јули Август 2007

Информатор бр. 21 - Јули. 2007

Информатор бр. 21 - Јуни. 2007

Дома

Информатор бр. 20 - Мај. 2007

Информатор бр. 20 - Мај. 2007

Информатор бр. 18-19 - Мар - Апр. 2007

Информатор бр. 18-19
Мар-Апр. 2007

Дома

Информатор бр. 16-17 - Јан-Фев. 2007

Информатор бр. 16-17
Јан-Фев. 2007

Информатор бр. 15 - Дек.  2006

Информатор бр. 15 - Дек. 2006

   


Апел ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl

Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex