Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
ВЕСТ - 2005 година
Култура / Culture

Златни маски ја обележале трасата на Виа Игнација
2005-11-19
   

Ќе се градат Светиклиментовиот универзитет и музеј на вода
2005-11-06
   

Откопани остатоци од првата тврдина на Филип втори
2005-07-29
   

Праисториски градови на дното на Охридското Езеро
2005-05-28
   

Откритијата од Самуиловата тврдина
2005-04-23
   

Охрид има град близнак под земја?
2005-01-06
  

 

 Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex