20 години Управа за заштита на културното наследство

Управата за заштита на културното наследство (УЗКН), формирана со Законот за заштита на културното наследство, беше основана како клучна институција во рамките на Министерството за култура со својство на правно лице, на која и беше доверена управно-правната заштита на нашето недвижно, движно и нематеријално културно наследство. Означувајќи значајна пресвртница во … Прочитај повеќе

Делегација од Управата за заштита на културното наследство во посета на културните институции во Крива Паланка – Град на културата 2024

Делегација од Управата за заштита на културното наследство предводена од директорот м-р Зоран Павлов, на 19.04.2024 година, оствари посета на културните институции во Крива Паланка кој е Град на културата за 2024 година. Делегацијата оствари средби со директорот на локалната установа ,,Градски Музеј“ и со директорот на НУ Центар за … Прочитај повеќе

Донаторска акција на боенки и публикации во издание на Управата за заштита на културното наследство

Во пресрет на одбележувањето на 20 годишнината од своето основање, Управата за заштита на културното наследство спроведе донаторска акција на боенки и публикации кои го илустрираат нашето богато културно наследство. Во акцијата беа опфатени три основни училишта: ООУ Братство, ООУ Петар Поп Арсов во Скопје и ООУ Кочо Рацин во … Прочитај повеќе

Годишен извештај за период од од 1.01.2023 до 31.12.2023 до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РС.М. бр.101/2019) Управа за заштита на култуното наследство, ул.„Павел Шатев” бр.3, 25517 700,  П.Фах 220, contact @uzkn.gov.mk Марија Пујаз, го подготви следниот          ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2023 до 31.12.2023) Податоци за службените лица определени … Прочитај повеќе

Упатство за имателите на недвижни културни добра во Охридскиот регион – Светско наследство на УНЕСКО

Управата за заштита на културното наследство ја информира јавноста дека согласно мерките за рехабилитација содржани во Стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион и Заклучокот од Сто осумдедест и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија (бр. 41-9086/4 од 26 септември 2023 год.), изработи … Прочитај повеќе

Одлуки за унапредување на административни службениц

Bpз основа на Член 11 и Член 52 став 1 од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) директорот на Управата за заштита на културното наследство донесе Одлука за унапредување на административни службеници. … Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 за унапредување на административни службеници во Управата за заштита на културното наследство

Врз основа на член 11, член 30  став 1 алинеа 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49  од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), а … Прочитај повеќе

Годишни планови на инспекциски надзор за 2024 година

Годишен план за индивидуално и стручно усовршување на секој инспектор за 2024 година (превземи) Годишен план за работа на Сектор за превенција и инспекциски надзор во Управата за  заштита на културното наследство за 2024 година (превземи)

Одржан работен состанок помеѓу Управата за заштита на културното наследство и Турската агенција за соработка и координација – ТИКА

На 26.9.2023 година во просториите на Управата за заштита на културното наследство се одржа работен состанок помеѓу Управата за заштита на културното наследство и Турската агенција за соработка и координација – ТИКА со цел утврдување на досегашната континуирана успешна соработка и разгледување на состојбата и реализацијата на тековните и претстојните … Прочитај повеќе

Одржан работен состанок помеѓу Управата за заштита на културното наследство, Универзитетот Сапиенца во Рим и непрофитната организацијата Униадрион

На ден 4.9.2023 година во просториите на Управата за заштита на културното наследство се одржа работен состанок по повод остварување заедничка соработка помеѓу Управата за заштита на културното наследство, од една страна, и Универзитетот Сапиенца во Рим и непрофитната организацијата Униадрион, од друга. На состанокот присуствуваа м-р Зоран Павлов- директор … Прочитај повеќе