Упатство за имателите на недвижни културни добра во Охридскиот регион – Светско наследство на УНЕСКО

Управата за заштита на културното наследство ја информира јавноста дека согласно мерките за рехабилитација содржани во Стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион и Заклучокот од Сто осумдедест и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија (бр. 41-9086/4 од 26 септември 2023 год.), изработи … Прочитај повеќе