Буџет и завршни сметки

Буџет за 2020 (превземи)

Завршна сметка 2016 785-10   (превземи)
Завршна сметка 2016 787-17   (превземи)
Завршна сметка 2016 603-10  (превземи)

Завршна сметка 2017 603-10  (превземи)
Завршна сметка 2017 787-17   (превземи)
Завршна сметка 2017 785        (превземи)

Завршна сметка 2018 603-10 (превземи)
Завршна сметка 2018 787-17   (превземи)
Завршна сметка 2018 785        (превземи)

Завршна сметка 2019 603-10 (превземи)
Завршна сметка 2019 787-17   (превземи)
Завршна сметка 2019 785        (превземи)

Завршна сметка 2020 603-10 (превземи)
Завршна сметка 2020 785 (превземи)
Завршна сметка 2020 787-17 (превземи)
Буџет за 2021 (превземи)

Завршна сметка 2021 785 (превземи)
Завршна сметка 2021 787-17 (превземи)
Завршна сметка 2021 603-10 (превземи)
Буџет за 2022 (превземи)

Завршна сметка 2022 785 (превземи)
Завршна сметка 2022 787-17 (превземи)
Завршна сметка 2022 603-10 (превземи)
Буџет за 2023 (превземи)

 

Comments are closed