Годишни планови на инспекциски надзор за 2024 година

Годишен план за индивидуално и стручно усовршување на секој инспектор за 2024 година (превземи) Годишен план за работа на Сектор за превенција и инспекциски надзор во Управата за  заштита на културното наследство за 2024 година (превземи)

Годишен план за спречување на корупција за 2021 година

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи: Ацо Костов Директор 02 5517-700 Ул. „Павел Шатев” бр .3 a.kostov@uzkn.gov.mk Годишен план за спречување на корупција за 2021 (превземи)