Директор

Аријан Асланај
Датум на раѓање
30.11.1975

Образование
2000 година – Факултет за музичка уметност
Музичка теорија, Професор, музичар, теоретичар

Работно искуство
2018 – 2022 Директор на Спомен куќа на Мајка Тереза – Скопје
2003 – 2018 Професор по музичко образование

Учество во хуманитарни организации
1999 Уницеф
1999 Oxfam
1999 Save the children

Comments are closed