Директор

Елеонора Петрова Митевска е родена во Скопје. Дипломирала Класична Филологија на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје како најдобар студент на генерацијата. Магистрирала на Белградскиот Универзитет со теза од античката историја. Докторирала во областа на археолошките науки на Белградскиот Универзитет.
Во Музејот на Македонија во Скопје од 1977 г. до 1987 г. работела како кустос и виш кустос, а од 1987 г. до 1994г. како советник. Од 1995 г. до 1999 г. била Директор на Музејот на Македонија.
Од 1997 г. до 1999 г. работeла како визитинг професор на Универзитетот Кирил и Методи за настава за пра и прото историја. Од 1999 г. до 2005 г. била професор во Иснтитутот за Национална историја (пост дипломски и доктoрски студии). Од 2002 до 2005 г. исто така била визитинг професор по античка историја на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје.
Држела предавања на Американската Школа за класични студии во Атина, Орта Догу Техничкиот Универзитет во Анкара и Американскиот Универзитет во Балгоевград.
Во текот на својот работен век истражувала на поголем број археолошки локалитети во Република Македонија.
Паралелно со научната и универзитеска кариера била ангажирана и во политичкиот живот во земјата. Од 2000-2001 г. била Претседавач на Советот на Општина Центар и Потпретседател на ЗЕЛС. Во 2001 г. била заменик министер за Култура во Владата на Република Македонија. Во 2002 г. била избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија.
Од 2002 до 2005 г. била претcедател на Комисијата за култура во Собранието на Република Македонија. Во истиот период била претседател на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа. Од 2003 до 2005 г. била кординатор на Клубот на Парламентарки во Собранието на Република Македонија.
Во Парламентарното Собрание на Советот на Европа од 2003 до 2005 г. била член на Комисија за Мониторинг, член на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, член на Комисијата за култура, член на Комисијата за политички прашања, член на Постојниот комитет на Парламентарното Собрание на Советот на Европа, Секретар на управниот одбор на Меѓународниот Инсититут за Демократија во Стразбург, Потпретседател на Комисијата за културно наследство и член на Претседателството на Социјалистичката група во Парламентарното Собрание на Советот на Европа.
Во 2005 е именувана за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Советот на Европа во Стразбург до 2009 г.
Во 2006 година избрана е за Претседавач на Комисијата за Образование, култура, млади , спорт и животна средина во Комитетот на Министри на Советот на Европа.
Во периодот од 2010 -2016 г. била евалуатор за проекти од културата во EACEA на Европската Комисија, независен експерт на повеќе меѓународни проекти од областа на интеркултурализмот и професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.
Од 2017 е Директор на Управата за заштита на културното наследство.
Автор е на неколку монографии и стотини трудови од областа на археологијата и античката историја.
Зборува аглиски и јазиците од регионот а се служи со францускиот јазик.

Comments are closed