Едукативни проекции на филмскиот опус на браќата Манаки – првите сниматели на Балканот, за ученици од средните училишта во рамките на Европската година на културното наследство 2018

Од 22 до 26 октомври 2018 година, во рамките на Годишната програма за одбележување на Европската година на културното наследство 2018, а по повод 27 октомври, Светскиот ден на аудиовизуелно наследство на УНЕСКО, Управата за заштита на културното наследство организираше едукативни проекции на дигитално реставрираниот филмски опус на браќата Манаки, кој е прогласено културно наследство од исклучително значење.

Оваа активност е поддржана од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а се реализираше во соработка со Н.У. Кинотека на Македонија, со цел подигање на свеста за значењето на културното наследство кај младите и зајакнување на знаењето на средношколската популација за значењето и вредностите на аудиовизуелното наследство.

Во рамките на оваа активност беа вклучени околу петстотини средношколци од Скопје и Битола. Проекциите за средношколците од Скопје беа одржани во Кинотеката на Македонија и тоа за учениците од гимназиите Орце Николов, Никола Карев и Георги Димитров. Филмските проекции во Битола беа реализирани во соработка со НУ Центар за култура – Битола и беа опфатени сите средни училишта од градот.

Фимските проекции беа проследени и со соодветни стручни презентации за значењето на аудиовизуелното наследство како и за начинот на чување, заштита и реставрација на филмскиот опус на браќата Манаки од страна на д-р Атанас Чупоски и м-р Игор Старделов од Кинотеката на Македонија. Пред секоја проекција краток вовед за одбележувањето на Европската година на културното наследство 2018 која се рализира под слоганот „Нашето наследство – Европска вредност“ и мотото „Кон споделена одговорност за заштитата на културното наследство“, даде м-р Мими Ѓоргоска Илиевска од Управата за заштита на културното наследство.

Bookmark the permalink.

Comments are closed