Закони

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Сл.Весник на РМ бр.20/04 (превземи)

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Забелешка: Законот како и правилниците се изработени во Adobe Acrobat Reader. Доколку ja немате инсталирано ovaa програмa кликнете (превземи) за да ja преземете.

Comments are closed