Заштита од укажувачи

Заштита од укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Управата за заштита на културното наследство е назначен:

– м-р Зоран Павлов
– Директор
– 2 5517-700
– Ул. „Павел Шатев“ бр. 3
– z.pavlov@uzkn.gov.mk

Закон за заштита на укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

Правилник за насоки за донесување на внатрешни акти за заштитено внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор

Comments are closed