Одлуки за унапредување на административни службениц

Bpз основа на Член 11 и Член 52 став 1 од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) директорот на Управата за заштита на културното наследство донесе Одлука за унапредување на административни службеници.

Одлуки за унапредување на административни службеници

Bookmark the permalink.

Comments are closed