Офицерскиот дом во Битола е прогласи за културно наследство од особено значење, подкатегорија големо значење

Владата донесе Одлука, Офицерскиот дом во Битола, да се прогласи за културно наследство од особено значење, подкатегорија големо значење.
Oдлуката се носи на предлог на Управата за заштита на културното наследство и мислењето на Националниот совет за културно наследство.
Со содржините кои почнаа да се одвиваат во овој магичен простор на Широк сокак, како генерација продолжуваме да ги негуваме и спомените за златното време на Битола, да го негуваме културно-историското значење на објектот, но и да создаваме нови уметнички вредности кои ќе остават траги за актуелниот културен и општествен живот на Битола и на целата држава.

Bookmark the permalink.

Comments are closed