Планови

План за јавни набавки за 2019 година Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2019 година.  Превземи

План за јавни набавки за 2018 година Превземи

Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година.  Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година.  Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година. Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година. Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година. Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година. Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година. Превземи
Измена и дополнување на Планот за јавни набавки за 2018 година. Превземи

Comments are closed