Годишен план за спречување на корупција за 2021 година

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи:

  • Ацо Костов
  • Директор
  • 02 5517-700
  • Ул. „Павел Шатев” бр .3
  • a.kostov@uzkn.gov.mk

Годишен план за спречување на корупција за 2021 (превземи)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed