Нови 15 изданија за културно наследство

 

 

http://nezavisen.mk/mk/vesti/2018/02/30192/

Нови 15 изданија за културно наследство

Петнаесет нови изданија (десет на македонски и пет на англиски јазик) од едицијата „Најзначајните вредности на културното и природното наследство на Република Македонија“ промовираше денеска Управата за заштита на културното наследство во Археолошкиот музеј на Македонија.На македонски јазик беа промовирани: Црквата Св.Богородица – Матејче; Црквата Св.Богородица Елеуса – Вељуса; Керамичките релјефни плочи од Виница; Маркови кули, Варош – Прилеп; Таор (Антички населба Тауресиум); Баргала; Манастирот Трескавец; Тумба Маџари, археолошки локалитет и неолитско село; Црквата Св.Ѓорѓи во Курбиново и Муниципиј Стобенсум.

Во превод на англиски нови се пет наслови: Municipium Stobensium; The History of Discovering the Site of Isar – Marvinci; The Medieval Fortress of Isar – Shtip; Kokino – a Holy Mountain and Observatory for 4000 Years; The Great Bath of The Late Roman Thermal Spa in the Village of Bansko.

Изданијата се популарни, напишани на разбирлив јазик и наменети за пошироката публика. Ќе бидат достапни во малопродажба и во музејските продавници. Со нив бројот на наслови во оваа едиција достигна 45. „Најзначајните вредности на културното и природното наследство на Република Македонија“ е повеќегодишен проект на Управата, во кој се планирани 130 монографски публикации за најзначајните археолошки локалитети, профани и сакрални објекти и природни богатства.

Управата ја организираше промоцијата во рамки на одбележувањето на Европската година на културното наследство. Директорката на УЗКН Елеонора Петрова-Митевска рече дека со преводот на англиски јазик се овозможува за културното наследство на Македонија да дознае европската и светската јавност.

– Авторите на овие изданија го вложиле својот елан, енергија, долгогодишно искуство да направат една популарна едиција, која е интересна за граѓаните. Едицијата е европска културна вредност и ќе им ја доближиме во годината на европското културно наследство, рече Петрова-Митевска.

Според министерот за култура Роберт Алаѓозовски, целта е да се афирмираат бројните и бесценети културно-историски знаменитости. Истакна дека врвен приоритет на Министерството е заштитата и промовирањето на културното наследство и дека унапредувањето на неговата состојба има посебно место во културните политики.

– Во наредниот период ќе се посветиме на изработка на стратегија и нова односно модифицирана законска рамка за заштита на културното наследство. Ќе ги поттикнуваме студиските програми за конзервација и реставрација на движното и недвижното наследство, а ќе ги решаваме и проблемите околу стандардите за конзервација, идентификација, евиденција и валоризација на културните предели, рече Алаѓозовски, очекувајќи дека ќе се остварат посакуваните резултати и, како што рече, нашиот богат културен трезор ќе стане препознатлив за жителите на Европа и на светот.

Bookmark the permalink.

Comments are closed