Увид на состојбата на Куќата на Момирови, Светиклиментовиот Универзитет и Богословскиот факултет

Директорката на Управата за заштита на културното наследство заедно со министерот за култура и туризам Зоран Љутков, директорот на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид, како и стручни лица од музејот направен е увид на состојбата на повеќе локации во Охрид и тоа Куќата на … Прочитај повеќе

Примопредавање на функцијата директор на Управата за заштита на културното наследство

Денеска напладне, во просториите на Управата за заштита на културното наследство, во пријатна работна атмосфера се изврши примопредавање на функцијата директор. Г-ѓа Весела Честоева функцијата в.д. директор на Управата за заштита на културното наследство, ја презеде од нејзиниот претходник в.д. директорот Зоран Павлов, обврзувајќи се на посветена работа, одговорност, отчетност … Прочитај повеќе

20 години Управа за заштита на културното наследство

Управата за заштита на културното наследство (УЗКН), формирана со Законот за заштита на културното наследство, беше основана како клучна институција во рамките на Министерството за култура со својство на правно лице, на која и беше доверена управно-правната заштита на нашето недвижно, движно и нематеријално културно наследство. Означувајќи значајна пресвртница во … Прочитај повеќе

Делегација од Управата за заштита на културното наследство во посета на културните институции во Крива Паланка – Град на културата 2024

Делегација од Управата за заштита на културното наследство предводена од директорот м-р Зоран Павлов, на 19.04.2024 година, оствари посета на културните институции во Крива Паланка кој е Град на културата за 2024 година. Делегацијата оствари средби со директорот на локалната установа ,,Градски Музеј“ и со директорот на НУ Центар за … Прочитај повеќе

Донаторска акција на боенки и публикации во издание на Управата за заштита на културното наследство

Во пресрет на одбележувањето на 20 годишнината од своето основање, Управата за заштита на културното наследство спроведе донаторска акција на боенки и публикации кои го илустрираат нашето богато културно наследство. Во акцијата беа опфатени три основни училишта: ООУ Братство, ООУ Петар Поп Арсов во Скопје и ООУ Кочо Рацин во … Прочитај повеќе

Годишен извештај за период од од 1.01.2023 до 31.12.2023 до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РС.М. бр.101/2019) Управа за заштита на култуното наследство, ул.„Павел Шатев” бр.3, 25517 700,  П.Фах 220, contact @uzkn.gov.mk Марија Пујаз, го подготви следниот          ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2023 до 31.12.2023) Податоци за службените лица определени … Прочитај повеќе

Упатство за имателите на недвижни културни добра во Охридскиот регион – Светско наследство на УНЕСКО

Управата за заштита на културното наследство ја информира јавноста дека согласно мерките за рехабилитација содржани во Стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион и Заклучокот од Сто осумдедест и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија (бр. 41-9086/4 од 26 септември 2023 год.), изработи … Прочитај повеќе

Одлуки за унапредување на административни службениц

Bpз основа на Член 11 и Член 52 став 1 од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) директорот на Управата за заштита на културното наследство донесе Одлука за унапредување на административни службеници. … Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 за унапредување на административни службеници во Управата за заштита на културното наследство

Врз основа на член 11, член 30  став 1 алинеа 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49  од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), а … Прочитај повеќе

Годишни планови на инспекциски надзор за 2024 година

Годишен план за индивидуално и стручно усовршување на секој инспектор за 2024 година (превземи) Годишен план за работа на Сектор за превенција и инспекциски надзор во Управата за  заштита на културното наследство за 2024 година (превземи)