Промовирани 15 изданија за културното наследство

Објавен од : www.mrt.mk

 

 

 

Промовирани 15 изданија, на македонски и на англиски јазик за популаризирање на домашното културно и природно наследство. Ќе бидат достапни во малопродажба и во музејските продавници. Ресорното министерство најави изработка на Стратегија за заштита на вредното богатство..

Промовирани се 15 нови изданија од едицијата „Најзначајните вредности на културното и и природното наследство на Република Македонија“. Десет на македонски и пет на англиски јазик.

Во повеќегодишниот проект на Управата за заштита на културното наследство се планирани 130 монографски публикации за најзначајните археолошки локалитети, сакрални објекти и природни богатства.

Со последните преводи, бројот на наслови од оваа едиција достигна 45, авторите се обидувале на разбирлив јазик да направат четиво за пошироката публика.

Според министерот Алаѓозовски, целта е да се афирмираат многубројните и бесценети културно- историски знаменитости.

Во наредниот период ќе се изработува стратегија и нова модифицирана законска рамка за заштита на културното наследство со која, според Алаѓозовски, нашиот богат културен трезор ќе стане препознатлив за жителите на Европа и на светот.

Bookmark the permalink.

Comments are closed