Промоција на ,,Дигитални средини за дигитални културни вредности DIENDICURE“ во рамките на Европската година на културното наследство 2018

На 30 ноември 2018 година, во ЕУ Инфо центарот во Скопје, се одржа промоција на проектот ,,Дигитални средини за дигитални културни вредности (DIENDICURE) – просторна ГИС базирана платформа за напредно ниво на менаџирање и анализа на податоците од централниот регистар на културното наследство“, организирана од страна на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, а во соработка со Управата за заштита на културното наследство.


Проектот е финансиран од Делегацијата на Европската Унија во Скопје и Министерството за култура на Република Македонија, а се реализира во рамките на Програмата за одбележување на Европската година на културното наследство 2018 и Годишната програма за финансирање проекти од национален интерес во културата, а е имплементиран од страна на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.
На промотивниот настан најпрво се обрати раководителот на проектот, Христијан Талевски од ЈНУ Институт за старословенска културна – Прилеп, кој подоцна детално и го презентираше проектот во чиј фокус се 5 археолошки локалитети од Република Македонија, но дека визијата е овој проект да биде иницијален чекор во остварувањето на лична и на заедничка визија за комплетна дигитализација на културното наследство и дигитализација на комплетниот третман на културното наследство на територијата на Република Македонија.

На настанот како претставник на Управата за заштита на културното наследство се обрати м-р Кристина Бицева, која говореше за значењето на Европската година на културното наследство чии клучни теми се: вклученост, одржливост, зачувување и иновација. И токму поврзано со иновацијата е и проектот кој го спроведува Институтот за стрословенска култура од Прилеп под водство на м-р Христијан Талевски. Додаде дека станува збор за комплексна и содржински богата база на податоци за неколку археолошки локалитети во Република Македонија, избрани како пилот-локации.

Управата за заштита на културното наследство, го води Националниот регистар за културното наследство и други заштитни евиденции, а во „дигиталниот свет“, го води Националниот информативен систем за културното наследство (НИСКН)– централизирана национална база на податоци за културното наследство која е достапна и на интернет. За дигитализацијата пак на културното наследство е задолжено Одделението за дигитализација на културното наследство.

Bookmark the permalink.

Comments are closed