Структура

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Правилник за систематизација на работните места – 21.03.2018 година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 05.10.2018 година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 02.12.2019 година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 25.01.2021 година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 04.03.2021година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 16.04.2021година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 18.04.2022 година (превземи)
Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места – 26.04.2021 година (превземи)

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Правилник за внатрешна организација – (превземи)

ОРГАНОГРАМ

Comments are closed