Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на културното налседство (2021-2025)

Управата за заштита на културното наследство, согласно член 49 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19) изработи Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на … Прочитај повеќе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАШТИТНО – КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ ОСНОВИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

По иницијатива на Управата за заштита на културното наследство донесен е Правилникот за содржината и методологијата за изработка на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство, објавен во Службен весник на РСМ бр. 113/2021. Со Решение на директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов, формирана е работна група која … Прочитај повеќе

УЗКН стана партнерска институција на проектот АРИАДНЕплус

На 09.06.2021 година, Управата за заштита на културното наследство, претставувана од директорот Ацо Костов, и Франко Николочи, координатор на проектот АРИАДНЕплус, потпишаа договор за соработка со што Управата стана партнерска институција на проектот. АРИАДНЕплус претставува истражувачка инфраструктура финансирана од Европската комисија, која обединува конзорциум од 41 истражувачка институција, организации за … Прочитај повеќе

Споменикот Аквадукт во Скопје е прогласен за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

На 66 седницата одржана на 20.04.2021 година, на предлог од Управата за заштита на културното наследство и мислењето на Националниот совет за културно наследство, Владата на Република Северна Македонија го прогласи Споменикот Аквадукт во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење. Аквадуктот во Скопје е ставен под заштита … Прочитај повеќе

Годишен план за спречување на корупција за 2021 година

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи: Ацо Костов Директор 02 5517-700 Ул. „Павел Шатев” бр .3 a.kostov@uzkn.gov.mk Годишен план за спречување на корупција за 2021 (превземи)  

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦРТ – НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (2021-2025) (НЕАКТИВНО)

Според законски утврдените надлежности Управата за заштита на културното наследство подготви Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на културното налседство (2021-2025) кој претставува  прв стратешки документ од областа на заштитата и користењето на културното наследство кој е достапен на стручната и пошироката јавност. Со цел да се обезбеди транспарентност … Прочитај повеќе

Почитувани пријатели, Со голема тага би сакале да ја споделиме со вас информацијата дека денес (9 мај 2021 год.), по кратко боледување, почина Претседателот на Националниот комитет на ИКОМОС Македонија, д-р Лазар Шуманов. Д-р Шуманов беше долгогодишен Претседател на ИКОМОС-Македонија и воедно еден од неговите основачи во 1994 година. Тој … Прочитај повеќе

Павилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата

По иницијатива на Управата за заштита на културното наследство донесен е Правилникот за  критериумите,  условите и начинот на вршење на валоризација,  категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата, објавен во Сл. Весник на РСМ бр. 44/2021. Со Решение на  директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов, формирана е работна група која го изработи Правилникот за … Прочитај повеќе

Најновите сознананија од археолошкото истражување на локалитет Градок

Средновековниот културен центар во Мариово Археолошкиот локалитетот Градок се наоѓа во атарот на селото Манастир-Мариово, кај вливот на Лисичка во Црна Река. Стратешката поставеност на тврдината на високиот рид над устието на двете реки овозможила одлични услови за развојот на оваа населба уште во антиката, која подоцна во средновековието, односно … Прочитај повеќе

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”- Скопје и Управата за заштита на културното наследство

На ден 29.09.2020 година директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов и деканот на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”- Скопје Ратко Дуев потпишаа меморандум за соработка во врска со дигитализација на културното наследство.