Упатство за имателите на недвижни културни добра во Охридскиот регион – Светско наследство на УНЕСКО

Управата за заштита на културното наследство ја информира јавноста дека согласно мерките за рехабилитација содржани во Стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион и Заклучокот од Сто осумдедест и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија (бр. 41-9086/4 од 26 септември 2023 год.), изработи … Прочитај повеќе

Одлуки за унапредување на административни службениц

Bpз основа на Член 11 и Член 52 став 1 од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) директорот на Управата за заштита на културното наследство донесе Одлука за унапредување на административни службеници. … Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 за унапредување на административни службеници во Управата за заштита на културното наследство

Врз основа на член 11, член 30  став 1 алинеа 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49  од Законот за административни службеници (”Сл. весник на Р.М.” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ”Сл.весник на РСМ” бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), а … Прочитај повеќе

Годишни планови на инспекциски надзор за 2024 година

Годишен план за индивидуално и стручно усовршување на секој инспектор за 2024 година (превземи) Годишен план за работа на Сектор за превенција и инспекциски надзор во Управата за  заштита на културното наследство за 2024 година (превземи)

Одржан работен состанок помеѓу Управата за заштита на културното наследство и Турската агенција за соработка и координација – ТИКА

На 26.9.2023 година во просториите на Управата за заштита на културното наследство се одржа работен состанок помеѓу Управата за заштита на културното наследство и Турската агенција за соработка и координација – ТИКА со цел утврдување на досегашната континуирана успешна соработка и разгледување на состојбата и реализацијата на тековните и претстојните … Прочитај повеќе

Одржан работен состанок помеѓу Управата за заштита на културното наследство, Универзитетот Сапиенца во Рим и непрофитната организацијата Униадрион

На ден 4.9.2023 година во просториите на Управата за заштита на културното наследство се одржа работен состанок по повод остварување заедничка соработка помеѓу Управата за заштита на културното наследство, од една страна, и Универзитетот Сапиенца во Рим и непрофитната организацијата Униадрион, од друга. На состанокот присуствуваа м-р Зоран Павлов- директор … Прочитај повеќе