Интерен оглас

Врз основа на член 10, член 30 став 1 алиеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административните службеници (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.275/19, 14/20 и 215/21) … Прочитај повеќе

Меморандум за соработка помеѓу Управата за заштита на културното наследство и Советот за културно наследство на Косово

На ден 14.12.2021 година во просториите на Управата за заштита на културното наследство се одржа работен состанок по повод потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Советот за културно наследство на Косово (СКНК) и Управата за заштита на културното наследство (УЗКН). Меморандумот го потпишаа г-дин Ацо Костов, директор на УЗКН, и … Прочитај повеќе

Започна проектот ,,Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна Македонија“

Управата за заштита на културното наследство и ИКОМОС Македонија, заедно со Центарот за конзервација и реставрација „Ла Венариа Реале“ и Фондацијата за културна економија Сантагата од Торино, Италија, со задоволство го најавуваат почетокот на проектот „Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна … Прочитај повеќе

МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ НА КРЕАТИВНИТЕ ГРАДОВИ ЗА ФИЛМ ОД МРЕЖАТА НА УНЕСКО

На 28-ми и 29-ти октомври во Битола се одржа третиот Меѓународен форум на креативните градови за филм од мрежата на УНЕСКО на тема, „Креативните индустрии – мост на иднината меѓу културата и креативната економија/КОВИД 19 предизвици и искуства“. Во рамките на двата дена високи претставници на креативните градови за филм … Прочитај повеќе

Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на културното налседство (2021-2025)

Управата за заштита на културното наследство, согласно член 49 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19) изработи Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на … Прочитај повеќе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАШТИТНО – КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ ОСНОВИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

По иницијатива на Управата за заштита на културното наследство донесен е Правилникот за содржината и методологијата за изработка на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство, објавен во Службен весник на РСМ бр. 113/2021. Со Решение на директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов, формирана е работна група која … Прочитај повеќе

УЗКН стана партнерска институција на проектот АРИАДНЕплус

На 09.06.2021 година, Управата за заштита на културното наследство, претставувана од директорот Ацо Костов, и Франко Николочи, координатор на проектот АРИАДНЕплус, потпишаа договор за соработка со што Управата стана партнерска институција на проектот. АРИАДНЕплус претставува истражувачка инфраструктура финансирана од Европската комисија, која обединува конзорциум од 41 истражувачка институција, организации за … Прочитај повеќе

Годишен план за спречување на корупција за 2021 година

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи: Ацо Костов Директор 02 5517-700 Ул. „Павел Шатев” бр .3 a.kostov@uzkn.gov.mk Годишен план за спречување на корупција за 2021 (превземи)