Меморандум за соработка помеѓу Управата за заштита на културното наследство и Советот за културно наследство на Косово

На ден 14.12.2021 година во просториите на Управата за заштита на културното наследство се одржа работен состанок по повод потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Советот за културно наследство на Косово (СКНК) и Управата за заштита на културното наследство (УЗКН). Меморандумот го потпишаа г-дин Ацо Костов, директор на УЗКН, и … Прочитај повеќе

Започна проектот ,,Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна Македонија“

Управата за заштита на културното наследство и ИКОМОС Македонија, заедно со Центарот за конзервација и реставрација „Ла Венариа Реале“ и Фондацијата за културна економија Сантагата од Торино, Италија, со задоволство го најавуваат почетокот на проектот „Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна … Прочитај повеќе

МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ НА КРЕАТИВНИТЕ ГРАДОВИ ЗА ФИЛМ ОД МРЕЖАТА НА УНЕСКО

На 28-ми и 29-ти октомври во Битола се одржа третиот Меѓународен форум на креативните градови за филм од мрежата на УНЕСКО на тема, „Креативните индустрии – мост на иднината меѓу културата и креативната економија/КОВИД 19 предизвици и искуства“. Во рамките на двата дена високи претставници на креативните градови за филм … Прочитај повеќе

Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на културното налседство (2021-2025)

Управата за заштита на културното наследство, согласно член 49 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19) изработи Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на … Прочитај повеќе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАШТИТНО – КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ ОСНОВИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

По иницијатива на Управата за заштита на културното наследство донесен е Правилникот за содржината и методологијата за изработка на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство, објавен во Службен весник на РСМ бр. 113/2021. Со Решение на директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов, формирана е работна група која … Прочитај повеќе

УЗКН стана партнерска институција на проектот АРИАДНЕплус

На 09.06.2021 година, Управата за заштита на културното наследство, претставувана од директорот Ацо Костов, и Франко Николочи, координатор на проектот АРИАДНЕплус, потпишаа договор за соработка со што Управата стана партнерска институција на проектот. АРИАДНЕплус претставува истражувачка инфраструктура финансирана од Европската комисија, која обединува конзорциум од 41 истражувачка институција, организации за … Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА НАЦРТ – НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (2021-2025) (НЕАКТИВНО)

Според законски утврдените надлежности Управата за заштита на културното наследство подготви Нацрт – Национална стратегија за заштита и користење на културното налседство (2021-2025) кој претставува  прв стратешки документ од областа на заштитата и користењето на културното наследство кој е достапен на стручната и пошироката јавност. Со цел да се обезбеди транспарентност … Прочитај повеќе

Почитувани пријатели, Со голема тага би сакале да ја споделиме со вас информацијата дека денес (9 мај 2021 год.), по кратко боледување, почина Претседателот на Националниот комитет на ИКОМОС Македонија, д-р Лазар Шуманов. Д-р Шуманов беше долгогодишен Претседател на ИКОМОС-Македонија и воедно еден од неговите основачи во 1994 година. Тој … Прочитај повеќе

Павилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата

По иницијатива на Управата за заштита на културното наследство донесен е Правилникот за  критериумите,  условите и начинот на вршење на валоризација,  категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата, објавен во Сл. Весник на РСМ бр. 44/2021. Со Решение на  директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов, формирана е работна група која го изработи Правилникот за … Прочитај повеќе