Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
в е с т и
Култура / Culture

Почитуван господине Филе,

tВо врска со Извештајот од Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011 година и неупотребата на зборот „македонски“ при посочувањето на јазикот на мнозинскиот македонски народ кој живее во Република Македонија во наведениот документ, сакаме да Ви ги упатиме нашите забелешки од позиција на надлежна владина институција задолжена за заштита на јазиците како културно наследство.


Спречен шверц

INSPIRE


археолошката изложба 2008

Кокино

Залив на коските

    Вредни археолошки предмети запленети кај двајца диви копачи од селото Марвинци
  • Марвинци

    ОХРИДСКО ЕЗЕРО, „ЗАЛИВ НА КОСКИТЕ
    - ПЛОЧА МИЌОВ ГРАД„ - ОХРИД

  • Музеј на водаЕкспертски состанок за документација и инвентаризација на нематеријалното културно наследство во Југоисточна Европа (Сафранболу, Турција, 22-27.05.2008)
повеќе....


На покана од Секторот за превенција и инспекциски надзор при Управата за заштита на културното наследство, управата  ја посети стручен тим од експерти на Инспекторатот за култура и медиуми на Република словенија
повеќе....


Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на културното наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, на дисперзираното и странското културно наследство, како и начинот на вршење на нивните ревизии.
повеќе....


Меѓународен симпозиум 

За почетоците на фреско-сликарството
(јадранско-балкански корени на модерното сликарство)

Падова, Италија, 18-20 април 2008 год.
повеќе....


Mojatakirilica.com.mk


Од 13 до 15 септември во Цетиње, Република Црна Гора се одржа III -та Конференција за Дигитализација на културното наследство на земјите од југоисточна Европа. На конференцијата зедоа учество и претставници од УЗКН. повеќе....


На следниот линк можете да прочитате повеќе за ископувањата на Кале што преставува проект од национален интерес.
http://www.skopskokale.com.mk/

Законот за заштита на културното наследство и Правилниците за работа на Управата можат да се преземат на следната страна.

Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex