Ревалоризација на културното наследство

Најавените работни средби на стручните служби од Управата за заштита на културното наследство со надлежните институции за заштита на културното наследство во врска со спроведувањето на законски определената активност – ревалоризација на културното наследство, се одржаа на 12.02 и 17.02.2006 година во просториите на Управата. На првата средба присуствуваа преставници … Прочитај повеќе

Работна посета на преставник од УНЕСКО-РОСТЕ на Македонија

Во пресрет на престојната Регионална средба за превенција од нелегална трговија со културни добра и други противправни дејствија, од 06-10.02.2006 година во работна посета на Македонија престојуваше г. Дамир Дијаковиќ, програмски специјалист за култура од Канцаларијата на УНЕСКО во Венеција. Посетата беше искористена за поттикнување повеќе теми од интерес на … Прочитај повеќе