Регионална средба

Неколку документи кои произлегоа од регионалната средба за превенција од нелегална трговија со културни добра подоле се достапни за превземање. П р о г р а м а мк en Листа на учесницимк en ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈмк en – П Р Е П О Р А К И –мк en Поздравно … Прочитај повеќе

Регионална средба

Регионална средба за превенција од нелегална трговија со културни добра 15 – 18.03.2006 год., Охрид Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура на Република Македонија, во соработка со УНЕСКО Канцаларијата во Венеција – Регионално биро за наука во Југоисточна Европа (УВО-РОСТЕ), организира Регионална средба … Прочитај повеќе

Ревалоризација на Старата скопска чаршија

Управата за заштита на културно наследство на 22.02.2006 год. организираше работна средба со градоначалниците на град Скопје, општина Чаир и општина Центар и со преставници од Националниот конзерваторски центар – Скопје и НУ Конзерваторскиот центар – Скопје, како надлежни установи за заштита на културното наследство, со цел да се разјаснат … Прочитај повеќе

Ревалоризација на културното наследство

Најавените работни средби на стручните служби од Управата за заштита на културното наследство со надлежните институции за заштита на културното наследство во врска со спроведувањето на законски определената активност – ревалоризација на културното наследство, се одржаа на 12.02 и 17.02.2006 година во просториите на Управата. На првата средба присуствуваа преставници … Прочитај повеќе

Работна посета на преставник од УНЕСКО-РОСТЕ на Македонија

Во пресрет на престојната Регионална средба за превенција од нелегална трговија со културни добра и други противправни дејствија, од 06-10.02.2006 година во работна посета на Македонија престојуваше г. Дамир Дијаковиќ, програмски специјалист за култура од Канцаларијата на УНЕСКО во Венеција. Посетата беше искористена за поттикнување повеќе теми од интерес на … Прочитај повеќе