Промовиран Планот за управување со културниот предел Кокино

Кокино, претставува локалитет каде со археолошките истражувања е потврдено постоење на организиран живот кој се протегал во временска рамка од 20 век пред н.е. до 6 век пред н.е. Архео-астрономските методи пак, дефинираа поставување на разни маркери преку добро осмислена организација на просторот, што им овозможувало на старите жители да … Прочитај повеќе

Музеј на вода

ОТВОРЕН Е МУЗЕЈОТ НА ВОДА ВО ЗАЛИВОТ НА  КОСКИТЕ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО, ЛОКАЛИТЕТ ПЛОЧА МИЌОВ ГРАД, ГРАДИШТЕ, ПЕШТАНИ Претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски на 8-ми декември во локалитетот „Градиште“, с. Пештани на југоисточниот брег од Охридското Езеро свечено го отвори Музејот на вода, прв објект од ваков … Прочитај повеќе

Благодарница за УЗКН за субвенционирање и афирмација на Пјанечкиот фолкфор

Во рамки на обележување на ФТ „КОПАЧКА“ од с.Драмче, општина Делчево и организацискиот одбор на традиционалниот собор за празникот и Св.Архангел Михаил во с.Драмче, доделува благодарница на Управата за заштита на културното наследст во за субвенционирање, афирмација и популаризација на заштитеното добро – машко соборско оро Копачка и пијанечкиот изборен … Прочитај повеќе

Присвојување на културно наследство

А.Ш.(56) од  село Мрзенци, Гевгелија и З.М.(55) од Гевгелија заработиле кривични пријави поради присвојување на културно наследство. С танува збор за  повеќе вредни предмети кои потекнуваат од римскиот период пред почетокот на 3 век п . н . е. При претресот во семејната куќа  на А.Ш. во селото Мрзенци, биле  … Прочитај повеќе

Регионална средба

Неколку документи кои произлегоа од регионалната средба за превенција од нелегална трговија со културни добра подоле се достапни за превземање. П р о г р а м а мк en Листа на учесницимк en ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈмк en – П Р Е П О Р А К И –мк en Поздравно … Прочитај повеќе